14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 9 อัตรา

1. โรงเรียนวัดบางคุวัด
2. โรงเรียนวัดบางเดื่อ
3. โรงเรียนวัดมะขาว
4. โรงเรียนวัดรังสิต
5. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
6. โรงเรียนลำสนุ่น
7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
8. โรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุง
9. โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า วุฒิการศึกษษอื่นไม่ต่ำกว่านี้ ขึ้นไป
2. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

19 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 515 ครั้ง

Engine by shopup.com