07 สิงหาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ม.ค. 63

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ม.ค. 63

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี

1. ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจการพยาบาล

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มบริการ จำนวน 22 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่งานภูมิทัศน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานยานพาหนะ

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศและคุณสมบัติผู้สมัคร

 


ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

09 มกราคม 2563

ผู้ชม 1279 ครั้ง

Engine by shopup.com