13 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รับพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รับพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

 

 

2. กองคลัง

- พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

 

3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- พนักงานจ้างประเภทภารกิจ (คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำแหน่งที่รับสมัคร และเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสำหรับตำแหน่งที่สมัคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

26 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 212 ครั้ง

Engine by shopup.com