14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รับพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รับพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัด

1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุก) จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

กองการประปา

1. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

 

 

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดฯ

1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

กองช่าง

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. คนงานทั่วไป (ช่วยงานเก็บค่าขยะ) จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

 

กองการประปา

1. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤาภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

26 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 187 ครั้ง

Engine by shopup.com