14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครสมุทรสาคร รับพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2563

เทศบาลนครสมุทรสาคร รับพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. สำกงานปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบ

- ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

2. สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

3. สำนักงานช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานจัดการระบบระบายน้ำ

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา

1. สำนักปลัดเทศบาล

งานรักษาความสงบ ฝ่ายปากครอง

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 

2. สำนักการช่าง

งานจัดการระบบระบายน้ำ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ส่วนการโยธา

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

 

งานสวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- ตำแหน่งคนงานกวาดถนน จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

4. กองการศึกษา

งานโรงเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษา

- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 

5. กองการประปา

งานธุรการ - สารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายการเงินและบัญชี

- ตำแหน่งคนงานทั่ยไป จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 299 ครั้ง

Engine by shopup.com