13 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมเจ้าท่า รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563

กรมเจ้าท่า รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเทียบเรือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ (สังกัด กลุ่มตรวจการเดินเรือ) จำนวน 20 อัตรา

- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจการเดินเรือ อาคารที่ทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

28 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 431 ครั้ง

Engine by shopup.com