13 กรกฎาคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (ยามสำนักงาน) จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง) จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (ยามสนามกีฬา) จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (คนสวนสนามกีฬา) จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2563 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างใติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4224-4394 ต่อ 701 หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ( www.udonpao.go.th ) สำหรับพระภิกษุ นักพรตหรือนักบวชไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

29 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 346 ครั้ง

Engine by shopup.com