14 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 193 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 193 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จำนวน 193 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรมขอให้ยื่นใบสมัครโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และให้สมัครสอบได้เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชกา โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ https://m-culture.go.th หัวข้อ "การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก"

2. เลือกแถบรายการ "ใบสมัครออนไลน์" กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

02 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 582 ครั้ง

Engine by shopup.com