07 พฤษภาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความนศ.อาชีวะเกษตรเชียงใหม่แนะเทคนิคการจัดสวนในภาชนะแก้วใส การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 41

นศ.อาชีวะเกษตรเชียงใหม่แนะเทคนิคการจัดสวนในภาชนะแก้วใส การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 41

 

นศ.อาชีวะเกษตรเชียงใหม่แนะเทคนิคการจัดสวนในภาชนะแก้วใส การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 41
การจัดสวนในภาชนะแก้วใส เป็นการจินตนาการทางศิลปะเพื่อให้เกิดความงดงามภายในภาชนะ โดยการนำพันธุ์ไม้อวบน้ำ กระบองเพชร หินสีต่าง ๆ ตุ๊กตาจำลองขนาดเล็กมาจัดวางให้เกิดความสวยงามตามจินตนาการของผู้จัด โดยย่อเรื่องราวทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว เช่น ทิวทัศน์ ทะเลทราย การดำรงชีวิตของมนุษย์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อเป็นจุดนำสายตาและเป็นสาระของการจัดสวน

 

 

 

 

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยนายชะคือ หาญอริพ่าย นักศึกษา ชั้นปวช.3 สาขาพืชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใสจากการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทย (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุมวิชาการ อกท.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักศึกษาอาชีวะเกษตรที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์สร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้านอาชีวะเกษตรที่มีองค์ความรู้ มีจิตสำนึกที่ดี เพื่อผลิตพืชและเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารปลอดภัยควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวคิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ดังเช่น งานศิลปะการจัดสวนในภาชนะแก้วที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

 

 


นายชะคือ หาญอริพ่าย นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เล่าว่า การจัดสวนในภาชนะแก้วใสเป็นหนึ่งในสาขาวิชาศิลปะเกษตรที่มี ครูภัคควดี พวงเงินมาก และครูสุพัตร มูลเมือง สาขาพืชศาสตร์ เป็นครูที่ปรึกษา เป็นงานศิลปะการจำลองการจัดสวนในพื้นที่ใหญ่มาย่อขนาดลงในโหลหรือขวดแก้วใส ให้ดูสวยงาม และใช้พื้นที่น้อย โดยการเลือกพันธุ์พืชที่มีขนาดเล็กและเป็นพืชชนิดที่กักเก็บน้ำได้ดีและทนต่อสภาพอากาศร้อนได้สูง เช่น พืชอวบน้ำ พืชกระบองเพชร (แคคตัส) โดยขั้นตอนเริ่มจากเขียนแบบ เลียนแบบธรรมชาติหรือตามจินตนาการ เตรียมพันธุ์ไม้ อุปกรณ์ สิ่งตกแต่งอื่น ๆ ให้ครบตามแบบ ทำความสะอาดภายในภาชนะแก้วที่ต้องการจัดสวน นำวัสดุปลูกที่มีโครงสร้างส่วนผสมที่โปร่ง มาใส่รองที่ก้นของโหลแก้วก่อนเล็กน้อย เพื่อลดการใช้ทรายสี จากนั้นทำการโรยทรายสีตามรูปแบบ ตามด้วยวัสดุปลูกที่มีโครงสร้างส่วนผสมที่โปร่ง เพื่อประคองทรายสีให้อยู่ในระดับที่ต้องการ สลับกับการโรยทรายสีที่ข้างแก้ว ตามลวดลายที่ออกแบบไว้จนเสร็จ ก่อนจะปลูกพันธุ์ไม้จะต้องใส่วัสดุปลูกก่อน จากนั้นวางหินประดับ ปลูกพันธุ์ไม้ตามแบบ โรยหินเกล็ดทับดินปลูก ปัดหินเกร็ดด้วยแปรงให้เรียบ ต่อด้วยสเปรย์น้ำภายในภาชนะแก้วให้ทั่วถึงเพื่อให้หินประดับ พันธุ์ไม้ หินเกล็ด สะอาดเป็นมันวาว เช็ดข้างแก้วภายในและภายนอกให้สะอาด สดใส เป็นอันเสร็จการจัดสวน สุดท้ายนำสวนแก้วไปวางในที่แสงแดดส่องถึงพอเพียงตามความต้องการของพันธุ์ไม้ โดยเอกลักษณ์ของการจัดในภาชนะแก้วจะมีจุดเด่นที่การโรยทรายสีและการจัดวางพันธุ์ไม้ให้ดูสมดุล มีจุดเด่น มีสีสัน ซึ่งการวางพันธุ์ไม้ควรเลือกไม้ต่างระดับกัน เพื่อให้ดูว่ามีการไล่เรียงความสูงต่ำ การจัดวางไม้ บางประเภทต้องจัดให้อยู่รวมกลุ่มกันหรือเป็นกอตามธรรมชาติที่แท้จริงของแคคตัส ซึ่งการเลือกรูปทรง ขนาด และสีของพันธุ์ไม้มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดดูสมดุล มีมิติและเลือกโชว์จุดเด่น ได้ดี

 

 

 

 

สำหรับการดูแลรักษาสวนในภาชนะแก้ว ควรรดน้ำหรือสเปรย์น้ำ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และควรนำออกแดดอ่อนๆช่วงเช้า อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งด้วย ทั้งนี้ หากสนใจเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส สามารถติดต่อได้ที่โทร. 065-005-9053 หรือ โทร.053-311-392 หรือที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 

 

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

#นศ.อาชีวะเกษตรเชียงใหม่

#เทคนิคการจัดสวนในภาชนะแก้วใส

#รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันอกท.ระดับชาติ

 

16 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1355 ครั้ง

Engine by shopup.com