07 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ทหารกองหนุน จำนวน 3 อัตรา

2. บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานราชการ (ชาย/หญิง) สังกัด สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันจันทร์ที 20 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.00 นาฬิกาณ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

09 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 485 ครั้ง

Engine by shopup.com