07 สิงหาคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กองช่าง

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหนงผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหนงผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

2. สำนักปลัดเทศบาล

- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

 

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

 

4. กองคลัง

- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้อง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 02-4537136-7 ต่อ 111 (มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท ไม่คืนค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ)

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

10 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 255 ครั้ง

Engine by shopup.com