07 สิงหาคม 2563

ดูบทความอบจ. สุราษฎร์ธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563

อบจ. สุราษฎร์ธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

- สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

- สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งภารโรง (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

 

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

10 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 255 ครั้ง

Engine by shopup.com