07 สิงหาคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลขุนหาญ รับพนักงานจ้าง 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลขุนหาญ รับพนักงานจ้าง 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขุนหาญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขุนหาญ หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ 100 บาท

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

10 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 264 ครั้ง

Engine by shopup.com