07 สิงหาคม 2563

ดูบทความกรมการขนส่งทางบก รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตย์หรือสิ่งของ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย) จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งนายช่างโยธา (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

10 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1361 ครั้ง

Engine by shopup.com