07 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภายใต้ตอนบน) กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

- ปฏิบัติงานในหน่วยงของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ภายใต้ตอนล่าง) กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

- ปฏิบัติงานในหน่วยงของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดเว็บไซต์ https://doae5.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 539 ครั้ง

Engine by shopup.com