07 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานกองทุนยุติธรรม รับพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2563

สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา (ส่วนกลาง 1 อัตรา ส่วนภูมิภาค 40 อัตรา)

- ปฏิบัติงานยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.jfo.moi.go.th และ http://www.moj.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 330 บาท)
- สามารถสอบถามรายเลียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-502 6760 และ 02 - 502 6198

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1333 ครั้ง

Engine by shopup.com