07 สิงหาคม 2563

ดูบทความกรมพัฒนาที่ดิน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาที่ดิน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ "สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน" หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน"

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1575 ครั้ง

Engine by shopup.com