01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความอบจ. แม่ฮ่องสอน รับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

อบจ. แม่ฮ่องสอน รับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ที่ห้องประชุมสาระพู ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.mhs-pao.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 482 ครั้ง

Engine by shopup.com