01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลราชวิถี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลราชวิถี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลวิถี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 7 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 6 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.) **โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 583 ครั้ง

Engine by shopup.com