01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา     (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

2. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา     (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา     (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา     (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

5. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา     (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ https://fpo.thaijobjob.com

 

 

 

 

 

04 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 405 ครั้ง

Engine by shopup.com