01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 25 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 25 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง ช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขที่ 77 หมู่ 7 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร 0-3259-3252-3 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

05 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 709 ครั้ง

Engine by shopup.com