01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 25 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มที่ 1 ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี

1. ตำแหน่งสถาปนิก 8 แผนกสถาปัตย์ กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง

2. ตำแหน่งสถาปนิก 8 (ไฟฟ้า) แผนกวิศวกรรม กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง

3. ตำแหน่งสถาปนิก 8 (โยธา) แผนกวิศวกรรม กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง

4. ตำแหน่งนิติกร 6 สังกัดกองกฎหมาย ฝ่ายอำนวย

5. ตำแหน่งบุคลากร 6 หมวดพัฒนาระบบบุคลากร แผนกวางแผนระบบบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 แผนกพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

7. ตำแหน่งนักวิชาการ 6 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หมวดต่างประเทศแผนกธุรการ กองบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง

 

 

กลุ่มที่ 2 ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 6

2. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 6

3. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง)

4. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก)

5. ตำแหน่งพนักงานเครื่องทุ่นแรง 5

6. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส)

7. ตำแหน่งช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส)

8. ตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5

 

 

กลุ่มที่ 3 ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

1. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)

2. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)

3. ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน)

4. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ)

5. ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4

6. ตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 (สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย)

8. ตำแหน่งพนักงานปากเรือ 2 (พนักงาขุด)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ https://portjob63.com ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

05 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 1044 ครั้ง

Engine by shopup.com