01 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 50 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

06 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 1579 ครั้ง

Engine by shopup.com