22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี)

 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสุวรรณวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี)

 

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก)
(ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว)

 

4. สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่โรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว)

 

5. สาขาวิชาเกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 - 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

01 กันยายน 2563

ผู้ชม 431 ครั้ง

Engine by shopup.com