22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

1. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

5. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

6. กลุ่มวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา

7. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

8. กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

02 กันยายน 2563

ผู้ชม 521 ครั้ง

Engine by shopup.com