22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความประกาศสถานที่สอบ ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลาสอบ ก.พ. 2563

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลาสอบ ก.พ. 2563

หมวดหมู่: งานครู

   

 
 
 
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (Paper & Pencil)
 
 
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจําปี 2563 (e-Exam)
 
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563
 
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ด้วยระบบ e-Exam
 
 
 
ผู้สมัครสอบแบบ Paper & Pencil สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่
(หัวข้อค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ)
 
 
ผู้สมัครสอบแบบ e-Exam สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
คลิกเพื่ออ่าน :   https://www.facebook.com/ocsc.go.th/posts/1649929738516370
 
 
 

03 กันยายน 2563

ผู้ชม 622 ครั้ง

Engine by shopup.com