22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

2. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 4 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 เบอร์โทรศัพท์ 0-42-511-188 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

03 กันยายน 2563

ผู้ชม 910 ครั้ง

Engine by shopup.com