22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสพม. เขต 21 รับพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2563

สพม. เขต 21 รับพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

- สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

2. ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 7 อัตรา

- สาขาวิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอกดุริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 http://www.sesao21.go.th

2. ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการและไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครอบได้เพียงกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

 

  

 

 

 

03 กันยายน 2563

ผู้ชม 1485 ครั้ง

Engine by shopup.com