22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนโยธินนุกูล รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

โรงเรียนโยธินนุกูล รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จำนวน 9 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนโยธินนุกูล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

12 กันยายน 2563

ผู้ชม 374 ครั้ง

Engine by shopup.com