22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับครูและพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับครูและพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

5. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

7. แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครวันที่ 10 - 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. สมัครได้ที่ห้องศาสตร์พระราชา อาคาร 750 ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

14 กันยายน 2563

ผู้ชม 266 ครั้ง

Engine by shopup.com