22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับครูอัตราจ้าง จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับครูอัตราจ้าง จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพิเศษสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 50 อัตรา

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (อ่านไฟล์ประกาศรับสมัคร) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กันยายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โทร. 0-4424-2001 ต่อ 102

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 390 ครั้ง

Engine by shopup.com