22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตราฃ

3. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์ / โทรคมนาคม จำนวน 4 อัตรา

5. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 4 อัตรา

6. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาสังคม/พุทธศาสนา จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา

13. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

14. ตำแหน่ง นักการภารโรง / แม่บ้าน จำนวน 7 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 กันยายน 2563

ผู้ชม 435 ครั้ง

Engine by shopup.com