22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกภาษาไทย)     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกดนตรีศึกษา)     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกศิลปศึกษา)     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกพละศึกษา)     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกสังคมศึกษา)     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกภาษาอังกฤษ)     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกอุตสาหกรรมศิลป์)     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งครูช่วนสอน (เอกเกษตร)     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่าบริหารงานทั่วไป โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 15 - 24 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โทรศัพท์เลขหมาย 082-2520-556 (โปรดแต่างกายชุดสุภาพ)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 กันยายน 2563

ผู้ชม 556 ครั้ง

Engine by shopup.com