22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารของกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 5 อัตรา

1. อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักงานอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

2. ประจำแผนกคดีแพ่งและสัญญา กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

3. ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

4. ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 1 กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

5. ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 1 กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://jag.mod.go.th/home.aspx หรือเว็บไซต์ https://jag.thaijobjob.com ในหัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก" โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูได้จากไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 728 ครั้ง

Engine by shopup.com