22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมชลประทาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม 2563

กรมชลประทาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัครข้าราชการ > ปี 2563 หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน" ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

24 กันยายน 2563

ผู้ชม 964 ครั้ง

Engine by shopup.com