22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังใหม่) ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลา และสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2581-6669 และ 0-2581-7782

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กันยายน 2563

ผู้ชม 231 ครั้ง

Engine by shopup.com