22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 27 ตุลาคม 2563

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 27 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปกิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dld.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน (ดูจากไฟล์ประกาศรับสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กันยายน 2563

ผู้ชม 713 ครั้ง

Engine by shopup.com