22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเรือท่องเที่ยว จำนวน 6 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 กันยายน 2563

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com