22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 


ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน (อัตราจ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานขนส่งประจำท่าเรือ จำนวน 7 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 2 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กันยายน 2563

 

 

 

 

 

 

 

24 กันยายน 2563

ผู้ชม 263 ครั้ง

Engine by shopup.com