22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ที่่การอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

24 กันยายน 2563

ผู้ชม 262 ครั้ง

Engine by shopup.com