22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความองค์การค้าของ สกสค. รับพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 274 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563

องค์การค้าของ สกสค. รับพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 274 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

2. หน่วยตรวจสอบภาย

- ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 4 อัตรา

 

3. สำนักบริหารกลาง

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 6 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 15 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

 

4. สำนักบริหารการเงินและบัญชี

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 5 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 15 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา

 

5. สำนักบริหารการตลาดและขาย

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 17 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 31 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 55 อัตรา

- ตำแหน่งลูกจ้าง จำนวน 57 อัตรา

 

6. สำนักบริหารการผลิต

- ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 5 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จำนวน 12 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.suksapan.or.th และ www.suksapanpanit.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ โทร. 0-2514-4033 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

2. ให้ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปและหลักฐานการสมัครที่ E-mail : hr@suksapan.or.th ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการ Upload เอกสารรวมแล้วไม่เกิน 30 MB ในรูปแบบของ .PDF หรือ .JPG หรือ .BMP เท่านั้น  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 กันยายน 2563

ผู้ชม 736 ครั้ง

Engine by shopup.com