22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความอุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 60 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 60 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า และรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 55 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพภ่าย จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

 

 

 

 

 

25 กันยายน 2563

ผู้ชม 566 ครั้ง

Engine by shopup.com