22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2563

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (สวพ.3) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.3) จำนวน 3 อัตรา

- ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

- ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

- ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (สวพ.3) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

28 กันยายน 2563

ผู้ชม 1345 ครั้ง

Engine by shopup.com