22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความกรมบัญชีกลาง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

กรมบัญชีกลาง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cgd.go.th และสามารถยื่นใบด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 - 2 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 กันยายน 2563

ผู้ชม 506 ครั้ง

Engine by shopup.com