22 ตุลาคม 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี รับครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี รับครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เรื่อง สรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไขและเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน     อัตราว่าง 14 อัตรา

- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ     จำนวน 5 อัตรา

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชาดนตรีไทย     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชาภาษาไทย     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชาพลศึกษา     จำนวน 2 อัตรา

- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชาการเงิน/บัญชี     จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มการบริหารงานบุคคล โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

01 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 462 ครั้ง

Engine by shopup.com