29 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตหนองจอก รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สำนักงานเขตหนองจอก รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 22 อัตรา

ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

14 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1171 ครั้ง

Engine by shopup.com