30 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์     จำนวน 3 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-9070 ตั้งแต่วันที่ 9 - 26 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.) ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครดำเนินการตามแนวทางมาตรการห้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

14 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 445 ครั้ง

Engine by shopup.com