30 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการปกครอง รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563

กรมการปกครอง รับลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับกองวิชาการแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15,000 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

สถานที่ปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดเตรียมหลักฐาน (ดูได้ที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร) และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

15 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 858 ครั้ง

Engine by shopup.com