29 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนักจัดการบงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งวิทยากรนำชม จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดเอกสาร ทางเว็บไซต์ gg.gg/yalascience และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

16 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1609 ครั้ง

Engine by shopup.com