30 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัคร ต้องดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกเอกสารข้อมูลใบสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในหน้าเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ( www.jvkk.go.th ) และตรวจสอบคุณวุฒิเรียบร้อย และดำเนินการพิมพ์ใส่กระดาษ A4 พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

19 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 334 ครั้ง

Engine by shopup.com